Ulspilsager / Rytterager, Dragør. Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø


Vejene ligger i Grundejerforeningen Skippergården's områdeDines Bogø
Forslag 10. marts 2020 fra Dines Bogø til dæmpning af hastighed på Ulspilsager og tilsvarende på Rytterager.


Historien om Ulspil

Eulenspieglen

Udstykningen

Luftfotos

Rullebanen

...... D. Bogø ....

40 års jubilæum

50 års jubilæum

Husnummerskilte

Rytterager 1

Rytterager 100

...... D. Bogø ....

Artikel: Grf. 50 år

Legeplads

Artikel: Vandværk

Forordninger

Tryghedsvandring

...... D. Bogø ....

Nabohjælp

Dragør: Generelt

Fibernet 2022-2023

Grf. Skippergården

Dengang det hele for alvor startede. 1972 og 1974.

20. september 2001. Nordvestlige del af Ulspilsager. (Optagelse: Dragør Luftfoto).


I oktober 2011 kom der vejskilte i begge sider ved indkørslen til Ulspilsager, så man kan se vejnavn uanset, hvilken vej man kommer ad på Hartkornsvej.


Set mod sydøst 1971 og 1977.


Set mod sydvest 1972 og 1977.


Set mod vest 1971 og 1977.


Set mod øst 1971 og 1977.


Set mod sydøst 1971. Morris Marina holder på Ulspilsager 57. Aage Christensen på traktor kører på Ulspilsager 51 og til venstre ses et hus på Harevænget.


Set mod øst 1972 fra Ulspilsager 55. Tv ved træerne ses Lundegården og de nu nedrevne længer.


29. juli 1971 set mod syd.


April 1972. Ulspilsager 87 set fra nr. 57.


Oktober 1972. Ulspilsager 57 set mod vest.


Faellesarealet 1976.


1974. Rytterager 44 set mod vest.


Diverse Ulspilsager.
Rytterager nr. 32 og 54. Tyske anlæg 1944-1945. Flyverskjul, rullebaner.


Procelænsfigur "Ulspil" på slottet i Schwerin.